Úvod - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva na

„IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA“
 
v rámci ktorých sa uskutoční
medzinárodná vedecká konferencia

zameraná na témy:

„Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb
a
COVID – 19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo“.

IV. slovensko-české dni daňového práva sa uskutočnia v dňoch

16. 6. 2021 – 18. 6. 2021

v priestoroch Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah