III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Univerzita P. j. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Prejsť na obsah
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva
na

III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA,
 
v rámci ktorých sa uskutoční
medzinárodná vedecká konferencia
zameraná na tému

„Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“.

V poradí III. slovensko-české dni daňového práva sa uskutočnia
v dňoch 15. až 17. októbra 2019

v Košiciach.


© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2019
Návrat na obsah