II. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

Prejsť na obsah
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva
na

II. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA,
 
v rámci ktorých sa uskutoční
medzinárodná vedecká konferencia
tematicky zameraná na

Daňové raje a zneužívanie daňového systému“.

V poradí II. slovensko-české dni daňového práva sa uskutočnia
v dňoch 9. až 11. mája 2018

v Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec.


Návrat na obsah