dnidanovehoprava

Prejsť na obsah
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva

na

medzinárodnú vedeckú konferenciu I. slovensko-české dni daňového práva na tému


„Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam“

Termín: 24. - 25. október 2017
Miesto: Košice
Návrat na obsah